Recycleren van kantoorruimten, een logische keuze

27 Octobre 2021
Recycleren van kantoorruimten, een logische keuze

De jaarlijkse hoeveelheid bouw- en sloopafval in België wordt op 25 miljoen ton geschat. Feit is dat elke renovatie een aantal opportuniteiten biedt. Daarbij hoort ook de mogelijkheid tot hergebruik van bepaalde materialen. Vanuit een economisch en ecologisch oogpunt is het recycleren van kantoorruimten dan ook een logische keuze. 

Renovatie, centrale pijler van de Europese Green Deal

Een rapport van het Internationale Energieagentschap (IEA) en het VN-Milieuprogramma uit 2018 toont aan dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 38% van de totale CO2-uitstoot gerelateerd aan energie en voor 35% van het finaal energieverbruik. Met het “Fit for 55” pakket, waarin staat dat tegen 2030 de netto CO2-uitstoot met 55% moet verminderen in verhouding tot 1990, wil de Europese Unie onder meer inzetten op de renovatie van bestaande gebouwen om deze doelstelling te bereiken. Dit betekent dat bedrijven hun manier van werken moeten herzien en moeten nadenken over alternatieven in de keuze van kantoren. 

 

Growners, strategische partner van een circulaire economie

Growners biedt een tweede leven aan onroerend goed zodat kmo’s makkelijker eigenaar kunnen worden van hun werkruimte. Dit impliceert kiezen voor renovatie als alternatief voor het louter ontmantelen van gebouwen. Als strategische partner geeft Growners voorrang aan het hergebruik van bestaande materialen.

Growners wil kmo’s begeleiden die kiezen voor een economische oplossing met duurzaamheid in het achterhoofd. Meer renoveren en recycleren zal ons niet helpen om van de ene op de andere dag koolstofneutrale kantoorgebouwen te creëren, maar het betekent wel dat zoveel mogelijk afval en dus vervuiling wordt vermeden.

Deze benadering biedt ook duurzame groeivooruitzichten voor kmo’s: 

  • Door moduleerbare ruimten op maat aan te bieden, voorkomt Growners energieverspilling voor de toekomstige eigenaars.
  • Growners realiseert duurzame projecten tegen een beperkte kostprijs omdat renovatie goedkoper blijft dan nieuwbouw. Dat was bij voorbeeld het geval met het renovatieproject Park Station.

De drie krachtlijnen die uw kantoren een duurzaam tweede leven bieden

Onze strategie is opgebouwd rond drie krachtlijnen: de gedeeltelijke renovatie van gebouwen met een nog aanzienlijke levensduur, de recyclage van materialen op de werf en het hergebruik van deze materialen. De sites worden op voorhand ge-audit om de mogelijkheden voor hergebruik in kaart te brengen. Tijdens zulke audits doet men onderzoek naar de aanwezigheid van vervuilende stoffen met het oog een verwerking volgens de correcte voorschriften. Daarnaast werkt men met kwalitatieve afbraakinventarissen voor het oplijsten van herbruikbare materialen.

Recyclage en hergebruik van materialen in combinatie met renovatie kunnen de ecologische voetafdruk van gebouwen verbeteren. Een afbraak gevolgd door een nieuwbouw brengt de hoogste koolstofbalans met zich mee. Vandaar dat Growners besluit dat renovatie in de meeste gevallen de beste optie is.

De Belgische vastgoedmarkt heeft vooral nood aan modernere isolatie -en energiesystemen. Een van de talrijke uitdagingen voor de sector wordt een verschuiving van “slopen” naar “deconstrueren” en “selectief slopen” om nieuwe gebouwen te realiseren.

Growners, partner in het traject naar een duurzamer kantoor

Bij Growners is deze problematiek geïntegreerd in onze ontwikkelingsstrategie. Onze kantoren werden tijdens de lockdown volledig gerenoveerd om het welzijn van onze werknemers te maximaliseren. Ze bestaan nu voor 85% uit gerecycleerd meubilair en bouwmateriaal. Op die manier kan tijdens de renovatie bespaard worden op middelen en kunnen we afval – en dus ook de impact op het milieu - verminderen.

Maar dat is niet het enige… Hoewel deze werkwijze meer onderzoek, logistiek en creativiteit vraagt, vormen recyclage van materialen en doordachte renovatie ook een boeiende uitdaging. De renovatie van onze kantoren was een door waarden gedreven project waarbij meerdere medewerkers waren betrokken en uiteindelijk voor een algehele finale kostprijs die lager is dan bij een traditionele renovatie.

Stap voor stap kunnen we ons vastgoed koolstofneutraler maken, zoals we ook met onze hoofdzetel proberen doen. De geleidelijke verlaging van het energieverbruik van onze gebouwen sluit volledig aan bij de waarden waarvoor wij staan. Onze focus ligt op een duurzamer vastgoedmodel dat kmo’s alle faciliteiten biedt. Dat is de keuze die we bij Growners hebben gemaakt en waarin we ook andere bedrijven willen begeleiden te beginnen bij de verwerving van uw kantoorruimtes die aan uw wensen voldoen.

Powered by Apik