Professioneel mede-eigendom: voor wie en waarom?

22 Avril 2022
Professioneel mede-eigendom: voor wie en waarom?

Voor bedrijven dienen zich verschillende mogelijkheden aan om over een professionele ruimte te beschikken. Professioneel mede-eigendom staat voor een oplossing die zowel veiligheid als comfort biedt tegen een lagere prijs. Growners is gespecialiseerd in het aanbieden van gedeelde bedrijfsgebouwen in de vorm van professionele mede-eigendommen. Kmo’s krijgen hiermee toegang tot een optimaal ingerichte bedrijfsruimte op maat en vastgoedinvesteerders tot een veilige en zorgeloze investering. 

Professioneel mede-eigendom, een productieve werkruimte

Vanuit juridisch oogpunt is een professioneel mede-eigendom een bedrijfsgebouw dat opgedeeld wordt in verschillende delen. De bedrijven in deze gebouwen zijn mede-eigenaars die elk over hun privégedeelte beschikken om hun activiteit uit te oefenen. Het model is reeds gangbaar op de markt van residentieel vastgoed, doorgaans voor appartementsgebouwen. Professioneel mede-eigendom werkt op dezelfde manier en biedt dezelfde voordelen.

Het voordeel van professioneel mede-eigendom voor kmo’s is dat ze kunnen beschikken over een bedrijfsruimte die aanzienlijk lagere kosten met zich meebrengt in vergelijking met de aankoop van een vergelijkbare, maar alleenstaande ruimte. Als enige eigenaar van een gebouw zijn het volledige beheer en alle onderhoudskosten immers voor eigen rekening.

In het geval van professioneel mede-eigendom worden bepaalde kosten verdeeld over de verschillende bedrijven die aanwezig zijn in het gebouw: parkings, infrastructuren, airconditioning, inkomhal, liften, trappen, sanitair, enz. Deze gemeenschappelijke delen worden beheerd door een in vastgoedbeheer gespecialiseerde syndicus, die de kosten over de mede-eigenaars zal verdelen.  

De syndicus staat in voor het beheer van het gebouw en is perfect op de hoogte van de veiligheidsnormen, de prijzen, de leveranciers en de vereiste frequentie van het onderhoud om de mede-eigendom in goede staat te houden. Voor de gebruikers van het gebouw brengt het beheer van hun werkruimte bijgevolg aanzienlijk minder beslommeringen met zich mee.

De perfecte formule voor kmo’s

Zoals aangegeven hebben de meeste bedrijfsleiders niet altijd een juist idee van wat het onderhoud van een gebouw met zich meebrengt, dit in tegenstelling tot een syndicus. Onder de voordelen van professioneel mede-eigendom kan naast die ontzorging het budgettaire aspect van doorslaggevend belang zijn. Het model en de voordelen van mede-eigendom zijn niet alleen voor grote bedrijven bestemd.

Voor kmo’s is het vaak moeilijker om met doorgaans beperkte financiële middelen het hoofd te bieden aan de hoge kosten voor aankoop of huur. In een professioneel mede-eigendom worden de kosten voor de werking van het gebouw echter verdeeld over de verschillende gebruikers. Als bij voorbeeld een dak moet vernieuwd worden zal geen enkel bedrijf in de mede-eigendom alle kosten alleen moeten dragen. Een ander voorbeeld, maar dan voor het laden van de autovloot van de bedrijven, is dat de kosten voor de installatie van laadpalen op de parking van het gebouw eveneens verdeeld worden tussen de gebruikers.

Een nadeel van het systeem is het feit dat u niet als enige beslist over aanpassingen aan of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Als u bij voorbeeld een warmtepomp zou willen installeren in het gebouw, dan moeten alle mede-eigenaars hiermee instemmen. Daartoe zal de syndicus algemene vergaderingen voor alle mede-eigenaars organiseren. De syndicus kan in dit geval zijn advies geven, offertes aanvragen en zijn expertise aanwenden om de mede-eigenaars te informeren, maar hij heeft geen beslissingsbevoegdheid. 

Waarom investeren in een professioneel mede-eigendom?

Growners biedt diverse actoren toegang tot vastgoedinvesteringen. Enerzijds de eindgebruikers. Dit zijn de bedrijven die een ruimte kopen in een mede-eigendom om er te werken. Anderzijds de investeerders, voor wie dit een mogelijkheid is om te investeren in een vastgoed dat in zijn totaliteit wordt beheerd door een syndicus. 

Voor investeerders is het interessant te opteren voor een mede-eigendom omdat er minder betrokkenheid vereist is. Deze investeringen staan open voor particulieren die vervolgens de ruimte kunnen verhuren aan een derde, maar in de praktijk betreft het meestal investeringsmaatschappijen of family offices.

De rol van Growners bestaat erin bestaande gebouwen te kopen, ze te renoveren en vervolgens op te delen om ze een tweede leven te geven. Deze geoptimaliseerde bedrijfsecosystemen worden aangeboden aan kmo’s en investeerders die zo toegang krijgen tot een eigen werkruimte of een veilige vastgoedinvestering. 

 

Powered by Apik