UW BEDRIJF

Aandeelhouders

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door 1.300.000 aandelen.  Verdeling aandelen :

  • Oprichtende aandeelhouders (n.v. SAEPI en Mr Vincent Schobbens) : 70%
  • Andere aandeelhouders : 16%
  • Euronext Access (publiek) : 14%

Uiteindelijke begunstigden

Mijnheer Vincent Schobbens en zijn echtgenote Pascale Vin zijn de twee uiteindelijke begunstigden

(Volgens de wet zijn de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, de natuurlijke persoon of personen die in feite of in rechte de controle hebben over de vennootschap. In het bijzonder betreft het de houders van een participatie van minstens 25% van de aandelen of stemrechten)

Mededelingen

Update April 2017 (PDF)

Update Maart 2018 (PDF)

Update Juni 2018 (PDF)

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2015-2016 (PDF)

Jaarrekening 2016-2017 (PDF)

Powered by Atypic ®
Growners