Richting de rand van de stad: een van de belangrijkste trends in 2021

15 Février 2021
Richting de rand van de stad: een van de belangrijkste trends in 2021

De COVID-19-crisis heeft niet alleen onze relatie tot ons werk ingrijpend veranderd, maar ook geleid tot een verandering in onze opvattingen over de werkplek. De gezondheidscrisis heeft namelijk het belang van het kantoor in het sociale leven en de relaties met onze collega's en ook voor het welzijn van medewerkers opnieuw op de voorgrond geplaatst. We moeten toegeven dat telewerken de denkoefening over de reorganisatie van het kantoor in een hogere versnelling heeft gebracht.

De manier waarop we het kantoor zien en hoe we het gebruiken, is veranderd. Nieuwe trends, die beter aan de verwachtingen van medewerkers voldoen, zien het levenslicht terwijl andere, die lang werden verwaarloosd, de kop opsteken.


De verhuizing van bedrijfskantoren van de stad naar de stadsrand is een van de belangrijkste trends van 2021. Tijd voor een analyse!

Meer en meer bedrijven, of het nu gaat om kleine, middelgrote of grote bedrijven, bestuderen vandaag de dag de mogelijkheid om kleine vestigingen aan de rand van de stad te creëren in plaats van een hoofdkantoor in het stadscentrum.

De geografische diversificatie van bedrijfslocaties is immers een belangrijk onderdeel van de nieuwe manier waarop directies over hun bedrijf beginnen na te denken. Beetje bij beetje verplaatsen bedrijven zich van de grote steden naar de stadsrand. Deze verhuizingen bevorderen een grotere toegankelijkheid van de werkplek en verhogen zo het comfort van de medewerkers. De keuzes die grote steden als Brussel via verschillende wetten maken, zoals de kilometerheffing en de snelheidslimiet van 30 km/u, of het gebrek aan realistische alternatieven voor pendelaars ... bemoeilijken enkel de toegankelijkheid tot het kantoor voor medewerkers. En dit moedigt bedrijven alleen maar aan om te verhuizen.

De verhuizing naar de stadsrand heeft ook een rationeel argument

De prijzen van gebouwen in de stadsrand zijn beduidend lager dan in het centrum van de stad! Voor het budget van een kantoor in het centrum van Brussel is het vandaag de dag mogelijk om twee of zelfs drie bedrijven in de stadsrand te vestigen. Voor heel wat bedrijven is dit argument niet onbelangrijk.

Ongeacht de grootte van uw bedrijf, Growners helpt u om de juiste ruimte op maat te vinden!

Powered by Apik