In 2021 zal de werkplek het epicentrum zijn van de heropbouw van onze sociale relaties ...op voorwaarde dat we innoveren!

28 Janvier 2021
In 2021 zal de werkplek het epicentrum zijn van de heropbouw van onze sociale relaties ...op voorwaarde dat we innoveren!

Na bijna een jaar thuis te hebben gewerkt, voelt een meerderheid van de actieve bevolking een gebrek aan sociale contacten. Dit mag uiteraard geen uitgemaakte zaak zijn en het kantoor moet deze gelegenheid aangrijpen om te vernieuwen!

COVID-19 heeft medewerkers herinnerd aan het belang van de werkplek als een plaats waar collegialiteit, sociale uitwisselingen en de samenhang tussen collega’s worden versterkt. Bovendien toonde een studie van de CFDT[1] (24/06/2020) in Frankrijk aan dat, na het weerzien van collega’s, de belangrijkste reden waarom medewerkers vol ongeduld op een terugkeer naar het kantoor wachten, is om hun motivatie en capaciteiten aan hun oversten te tonen. Telewerken en videoconferenties bieden medewerkers soms niet de mogelijkheid om hun inbreng ten volle te tonen en zodoende erkenning te krijgen. Telewerken maakt de opbouw van en de integratie in de bedrijfscultuur ook moeilijker.

 

Het feit dat er in het bedrijf kan worden gewerkt, zorgt ervoor dat jongeren en nieuwe medewerkers beter kunnen worden begeleid. Bovendien stimuleert het bij alle medewerkers een grotere creativiteit en een sterk saamhorigheidsgevoel, wat van essentieel belang is voor het welzijn op het werk. Het zal echter niet volstaan om eenvoudigweg terug te gaan naar 'het leven zoals het was'. Om sociale contacten te bevorderen en medewerkers terug naar de werkplek te lokken, moet de werkplek aan de behoeften van deze medewerkers worden aangepast. De werkplek moet een meerwaarde bieden ten opzichte van telewerken en beter de maatschappelijke trends weerspiegelen.

Volgens Alternativ, specialist in het beheer op maat van professionele kantoorinrichtingen en een van de partners van Growners, moet de kantoorruimte aan de nieuwe behoeften van medewerkers worden aangepast. Kantoren stricto sensu zullen geleidelijk plaatsmaken voor moduleerbare werkruimtes die meer ruimte bieden aan de mens zelf, aan vergaderruimtes en ruimtes waar kennis kan worden gedeeld. Het is van essentieel belang dat het kantoor aantrekkelijk wordt, zodat medewerkers met plezier hun bubbel verlaten voor een werkplek 'die beter is dan thuis': betere diensten en betere ruimtes waar het welzijn van de werknemer primeert.

Kortom: 'niet minder kantoren, maar betere kantoren!'

Powered by Apik